ของฝากภูเก็ต
น้องโอ

เม็ดมะม่วงหิมพานต์รสแคชชูวี่ผสมงาดำ 150 g | Cashew nuts with cashewy and black sesame

Regular price 150.00 ฿

เม็ดมะม่วงหิมพานต์รสแคชชูวี่ผสมงาดำ

Cashew nuts with cashewy and sesame

ปริมาณ 150 กรัม

ราคา 150 บาท


More from this collection