ของฝากภูเก็ต
แม่กุ่ย

ปลาฉิ้งฉ้างทอดกรอบ | Fried anchovy

Regular price 75.00 ฿

ปลาฉิ้งฉ้างทอดกรอบ

Fried anchovy

ราคา 75 บาท


More from this collection