ของฝากภูเก็ต
แม่กุ่ย

ปลาฉิ้งฉ้างทรงเครื่อง | Fried anchovy with chili flavour

Regular price 75.00 ฿

ปลาฉิ้งฉ้างทรงเครื่อง

Fried anchovy with chili flavour

ราคา 75 บาท


More from this collection