ของฝากภูเก็ต
พรทิพย์

กุ้งเสียบแฟนซีรสดั้งเดิม 105 g. | Crispy dried shrimp classic flavour

Regular price 150.00 ฿

กุ้งเสียบแฟนซีรสดั้งเดิม

FANCY CRISPY DRIED SHRIMP  CLASSIC FLAVOR

Net :: 105 g.


More from this collection