ของฝากภูเก็ต
กุ้งเสียบแฟนซีสมุนไพร 105 g. | Crispy dried shrimp salad with herbs
กุ้งเสียบแฟนซีสมุนไพร 105 g. | Crispy dried shrimp salad with herbs
พรทิพย์

กุ้งเสียบแฟนซีสมุนไพร 105 g. | Crispy dried shrimp salad with herbs

Regular price 150.00 ฿

กุ้งเสียบแฟนซีสมุนไพร

FANCY CRISPY DRIED SHRIMP SALAD WITH HERBS

Net :: 105 g.


More from this collection