อาหารพื้นเมืองภูเก็ต
กุ้งเสียบแฟนซียำเศรษฐีทะเล 105 g. | Crispy mixed dried seafood spicy salad
กุ้งเสียบแฟนซียำเศรษฐีทะเล 105 g. | Crispy mixed dried seafood spicy salad
พรทิพย์

กุ้งเสียบแฟนซียำเศรษฐีทะเล 105 g. | Crispy mixed dried seafood spicy salad

Regular price 140.00 ฿

กุ้งเสียบแฟนซียำเศรษฐีทะเล

FANCY CRISPY MIXED DRIED SEAFOOD SPICY SALAD

Net :: 105 g.


More from this collection