อาหารพื้นเมืองภูเก็ต
กุ้งเสียบแฟนซียำเศรษฐีทะเล 105 g. | Mixed Seafood with Chili and Lemon Grass
กุ้งเสียบแฟนซียำเศรษฐีทะเล 105 g. | Mixed Seafood with Chili and Lemon Grass
พรทิพย์

กุ้งเสียบแฟนซียำเศรษฐีทะเล 105 g. | Mixed Seafood with Chili and Lemon Grass

Regular price 150.00 ฿

กุ้งเสียบแฟนซียำเศรษฐีทะเล

Mixed Seafood with Chili and Lemon Grass

Net :: 105 g.


More from this collection