ของฝากภูเก็ต
แม่กุ่ย

ขนมเต้าส้อไส้หวาน | Taosor cake sweet filled

Regular price 55.00 ฿

ขนมเต้าส้อไส้หวาน

Taosor cake sweet filled

ปริมาณ 125 g

ราคา 55 บาท


More from this collection