อาหารพื้นเมืองภูเก็ต
น้องโอ

งาขาวแก้วกรอบ 150 g | Candy sesame

Sale price 120.00 ฿ Regular price 170.00 ฿

PROMOTION TIME

งาขาวแก้วกรอบ

Candy sesame

ปริมาณ 150 g

จาก 170 เหลือ 120 บาท


More from this collection