ของฝากภูเก็ต
พรทิพย์

เม็ดมะม่วงหิมพานต์รสวาซาบิ กล่องปลาวาฬ 35 g. | CASHEW NUT ROASTED WASABI FLAVOUR

Regular price 45.00 ฿

เม็ดมะม่วงหิมพานต์รสวาซาบิ กล่องปลาวาฬ

CASHEW NUT ROASTED WASABI FLAVOUR (Whale box)

Net :: 35 g.


More from this collection