ขนมพื้นเมืองภูเก็ต
น้องโอ

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ทรงเครื่อง 150 g | Cashew nuts with chili

Regular price 150.00 ฿

กาหยีทรงเครื่อง

Cashew nuts with chili

ปริมาณ 150 กรัม

ราคา 150 บาท


More from this collection