ขนมพื้นเมืองภูเก็ต
น้องโอ

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ทรงเครื่อง 120 g | Cashew nuts with chili

Regular price 110.00 ฿

กาหยีทรงเครื่อง

Cashew nut with chili

ปริมาณ 120 กรัม

ราคา 110 บาท


More from this collection