ของฝากภูเก็ต
น้องโอ

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 4 รส | Cashew nuts with mixed flavours

Sale price 260.00 ฿ Regular price 300.00 ฿

PROMOTION TIME

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 4 รส

Cashew nuts with mixed flavour

ปริมาณ 350 กรัม

จาก 300 เหลือ 260 บาท


More from this collection