ขนมพื้นเมืองภูเก็ต
น้องโอ

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดเกลือ 150 g | Cashew nuts with salt

Regular price 150.00 ฿

กาหยีทอดเกลือ

Fried cashew nuts with salt

ปริมาณ 150 กรัม

ราคา 150 บาท


More from this collection