ของฝากภูเก็ต
ขนมพื้นเมืองภูเก็ต
ศรีบูรพา

เม็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบงา 150 g | Cashew nuts with sesame flavour

Regular price 180.00 ฿

เม็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบงา

Cashew nuts with sesame flavour

 

ราคา 180 บาท 


More from this collection