ของฝากภูเก็ต
ของพื้นเมืองภูเก็ต
ขนมขึ้นชื่อภูเก็ต
ศรีบูรพา

เม็ดมะม่วงหิมพานต์รสวาซาบิ 135 g | Cashew nuts with wasabi flavour

Regular price 180.00 ฿

เม็ดมะม่วงหิมพานต์รสวาซาบิ

Cashew nuts with wasabi flavour

ปริมาณ 135 g

 

ราคา 180 บาท


More from this collection