ของฝากภูเก็ต
แม่กุ่ย

ปลาฉิ้งฉ้างรวมมิตรสมุนไพร | Fried anchovy with herbs

Regular price 75.00 ฿

ปลาฉิ้งฉ้างรวมมิตรสมุนไพร

Fried anchovy with herbs

ราคา 75 บาท


More from this collection