ของฝากภูเก็ต
แม่กุ่ย

ปลาฉิ้งฉ้างต้มยำ | Fried anchovy with tom yum flavour

Regular price 75.00 ฿

ปลาฉิ้งฉ้างต้มยำ

Fried anchovy with tom yum flavour

ราคา 75 บาท


More from this collection